miercuri, 25 iunie 2008

Consortiu UAIC & UMF

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" va forma un consortiu cu Universitatea de Medicinã si Farmacie „Gr. T. Popa" din Iasi, pânã la sfârsitul anului 2008. Dupã finalizarea parteneriatului, studentii vor avea posibilitatea sã urmeze cursuri sau specializãri la ambele universitãti, recunoscute pe baza transferului de credite si se vor realiza programe academice comune, inclusiv un ghid comun de admitere în care sã se mentioneze toate cursurile si specializãrile ce pot fi urmate, la oricare din cele douã institutii.
Prin constituirea consortiului, vor putea fi realizate teme de top în cercetare, baza materialã si financiarã antrenatã în derularea proiectelor fiind gestionate în comun, prin intermediul unor centre de cercetare. Colaborarea va viza inclusiv mobilitatea cadrelor didactice, utilizarea în comun a infrastructurii didactice si de cercetare, a spatiilor de cazare, a bazelor sportive si a fondului de carte.
Unul din avantajele majore ale consortiului va fi posibilitatea de participare în comun la proiecte ale Uniunii Europene si atragerea de resurse de finantare din tarã si din strãinãtate, pentru dezvoltarea bazei materiale. Cele douã universitãti vor colabora si în probleme legate de integrarea profesionalã a absolventilor, realizare în comun a unor evenimente, conferinte, simpozioane etc., organizarea periodicã a unor schimburi de experientã etc.
Senatul Universitãtii „Alexandru Ioan Cuza" a aprobat ieri demararea constituirii consortiului, detaliile privind numele, conducerea acestuia si componenta consiliilor urmând a fi stabilite în urma discutiilor cu partenerii de la Universitatea de Medicinã.

Niciun comentariu: